படம்

Excited to announce Rich text editor powered #Ezhil website (அழகான #எழில் நிரல் திருத்தி)!

Excited to announce Rich text editor powered #Ezhil website (அழகான #எழில் நிரல் திருத்தி)!

Today I’m excited to announce the new syntax highlighting in Ezhil web editor – for easy learning, and teaching computer programming in Tamil.

இன்று நான் உற்சாகமாக, புதிய அழகான #எழில் நிரல் திருத்தி அறிவிக்கிறேன். இது தமிழ் கணினி நிரலாக்க எளிதாக கற்றல், மற்றும் கற்பித்தல், எளிதில் செய்ய முடியும்

One thought on “Excited to announce Rich text editor powered #Ezhil website (அழகான #எழில் நிரல் திருத்தி)!

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.