தமிழ் தெரியுமா? http://urbantamil.com/jumble

தமிழ் சொற்களை கற்றுக்கொள்ளுங்கள். உங்கள் சொல்லகராதி கற்றுக்கொள்ள, http://urbantamil.com/jumble , பயன்படுத்தலாம்.

தமிழ் தெரியுமா? http://urbantamil.com/jumble

இந்த படத்தில் குழம்பியிருக்கிறது வார்த்தையை யூகிக்க முடியுமா ?

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.