இணையம் வழி சொல் திருத்தி: வானி

வணக்கம் நண்பர்களே,

தமிழ்  இணையம் வழி சொல் திருத்தி: வானி  http://vaani.neechalkaran.com இன்று ஒரு வேளியாகியது. நண்பருக்கு வாழ்த்துக்கள்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.