ரூபி மொழியிற்கு தமிழாய்வு நிரல் தொகுப்பு

வணக்கம் தமிழ் கணிமை ஆர்வலர்களே.

ரூபி மொழியிற்கு தமிழாய்வு நிரல் தொகுப்பு ‘tamil-0.11.gem’ என்ற Ruby-gem இன்ற தொடர்-0.11 இல் வொளியிட்டுள்ளேன்.

நீங்கள் இதை ரூபி இணையதளத்தில் இருந்து நிறுவலாம். https://rubygems.org/gems/tamil

நிறுவுதல்:

   $ gem install tamil
   $ gem list #verification of install

இதை உங்கள் ரூபி-2.0 நிரலில். இப்படி பயண்படுத்தலாம்:
$ irb
    >> require ‘tamil’
    >> Tamil.get_letters(‘கலியாணமாலை’)
        #=> [‘க’,’லி’,’யா’,’ண’,’மா’,’லை’]

இது ஓப்பன் தமிழ் குழுவின் திறமூல படைப்பு.

அன்புடன்,
-முத்து

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.