பொறியியல் கடைசி ஆண்டு திட்டப்பணி – open-tamil, எழில்

பொறியியல் கடைசி ஆண்டு திட்டப்பணிக்கு யோசனை தேவையா? open-tamil, எழில் திட்டதில் பங்களித்தும் பயிற்சி பெர – அனுகவும் ezhillang@gmail.com

அன்புடன்,

-முத்து

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.