தமிழில் அல்கொரிதம் (Algorithm) / செயல்முரை நூல் தொகுப்பு

தமிழில் அல்கொரிதம் (Algorithm) / செயல்முரை நூல் தொகுப்பு ஒன்றை உருவாக்கணும். இதற்கு சமூக பொறியாளர்கள் பங்களிக்க வேண்டும்.

Alan M. Turing : கணிமையின் பிதாமகன் / Father of Modern Computing Theory ( http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing )

இதில் கீழ்க்கண்டவற்றை பற்றியும் எழுதனும்.

0. GCD, Factorial
1. Binary Search
2. Sorting
3. Recursion
4. Graph notation
5. DFS
6. BFS

இதில் தரவு-அமைப்புகைள (Data Structures) பற்றியும் எழுதனும்.

0. Stacks
1. Queues
2. Linked lists
3. Binary Trees
4. Graphs

Github, Wikibooks தளங்கள் ஒன்றை விருப்பத் தேர்வு செய்யலாம்.https://github.com/thamizha/ezhil-book

எழில் மொழியிலும் இதனை எ.கா உருவாக்கலாம்.

2 thoughts on “தமிழில் அல்கொரிதம் (Algorithm) / செயல்முரை நூல் தொகுப்பு

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.