ஓபன் தமிழ் சொல்திருத்தி – பாகம் 2

ஓபன் தமிழ் வழியில் உருவாக்கிய சொல்திருத்தி ஒன்றை பற்றி சில வாரங்களுக்கு முன்பு இங்கு எழுதினேன். இன்று, இன்று காலை கிடைக்கும் நேரத்தில் இதனை TinyMCE என்ற இணைய திருத்தியுடன் இணைந்து செயல்படுத்தினேன்.

This slideshow requires JavaScript.

இது கொஞ்சம் பரிசோதனை நிலையிலேயே உள்ளது. ஆனாலும் நாம் “data-driven” brute-force கணிமையின் பலத்தினால் தமிழ் இலக்கணம் எதுவும் தெரியாமலேயே குருட்டாம்போக்கில் ஒரு திருத்தியை உருவாக்கலாம்.

இது முடிந்த காரியம் அல்ல. மேலும் முயற்ச்சி தொடரும்.

 

ஓபன் தமிழ் வழி சொல்திருத்தி

எல்லாம் நலமாக இருக்கிறீர்கள் என்று எண்ணுகிறேன். சென்ற வாரம் பாஸ்டன் நகரில் சைபீரியா குளிர் -22*C, அனால் எனக்கும் ஓபன் தமிழ் திட்டத்தில் பங்களிக்க நேரம் கிடைத்தது.

ஓபன் தமிழ் வழி சொல்திருத்தி ஒன்றை உருவாக்கும் பணியை மீண்டு இந்த ஆண்டு தொடங்கினேன். இந்த திருத்தியை “பல்-நிலை” (multi-pass) முறையில் முன்பே திட்டமிட்ட படி நாம் செயல்படுத்தலாம். இன்றுவரை செய்த நிரல்களை இங்கு பாருங்கள்
நேரம், ஆர்வம் இதற்க்கு சற்றுற ஒதுக்குங்கள்.
நன்றி,
முத்து

திருத்தும் உதவி – Pygments, ACE support

ஒரு புது திட்டம் என்றால், எழில் போன்ற மொழிகளுக்கு, மற்ற சுற்று சூழலில்  உள்ள மென்பொருள்களுக்கு நம்மை பற்றி சொல்லி கொடுக்க வேண்டும் என்ற ‘burden of proof’ பொறுப்பு நம்முடன் உள்ளது. எழில் மொழியில், Java, Python, என்பதில் போலவே எப்படி IDE, Syntax Highlighting கொண்டு வருவது ?

முதல் கட்டமாக Pygments என்கிற Python மொழியில் எழுதிய Syntax Highlighter என்ற திட்டத்தில் எழில் மொழியின் தொடரியலை / இலக்கணத்தை புரிந்து கொள்ளும் வகையில் செயல்பட்டோம். இதன் விளைவு இன்று எழில் மொழி Pygments என்ற திட்டத்தில் சேர்க்கபட்டது http://pygments.org/languages/ . முக்கியமாக நீங்கள் Pygments கொண்டு உங்கள் செயலியில் எழில் மொழியில் எழுதிய நிரல்களை உடனடியாக வண்ணம் குறியீடுகளுடன் வெளியீடு காட்டலாம்.

மேலும் ACE என்கிற வலை உலாவி (browser) வழி திருத்தியில் எழில் மொழியை செயல்படுத்த முயற்சிகள் மேற்கொள்ள பட்டது. இதன் விளைவாக http://ezhillang.org/koodam/play/ எழில் தளத்தில் நீங்கள் வண்ணகளுடன் உதவும் திருத்தியில் எழில் நிரல்களை இயக்கலாம்.

syntax-highlighting

தனி மரம் என்றுமே தோப்பாகாது!