வாசிப்பு : பழைய புத்தக கடை

வாசிப்பு : பழைய புத்தக கடை சென்றேன்; புதிய வாசிப்பு சந்தர்ப்பம்.

20160810_001329 (1)

One thought on “வாசிப்பு : பழைய புத்தக கடை

  1. parivathini says:

    https://m.facebook.com/old.rare.tamil.books.sale.online/?ref=bookmarks
    பழந்தமிழ் இலக்கியம், நவீன இலக்கியம், கட்டுரை புத்தகங்கள், ஆய்வு நூல்கள் என பல்வேறு முக்கியமான தேர்ந்தெத்த பழை ய தமிழ் புத்தகங்களை வாசகர்களின் மறுபயன்பாட்டிற்கு கொண்டு செல்லும் நோக்கத்துடன் பரிவாதினி நூலகம் என்ற முகநூல் பக்கம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ் வாசகர்களின் ஆதரவினை வேண்டுகிறோம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.