சொல் விளையட்டு – மின்னல்

(c) 2019, ஐபாட்டி நிறுவனம் உருவாக்கிய ‘மின்னல்’ விளையட்டு

மின்னல் என்ற ஒரு சொல்விளையாட்டை தமிழ் கல்வி நிறுவனம் ஐபாட்டி உருவாக்கியுள்ளது. இதனை எனக்கு தெறிந்த அளவில் இவ்வாரு விளங்குகின்றது:

அதாவது வரிசையற்ற எழுத்து சதுரத்தில் இருந்து, முடிந்தளவு அதிக சொற்களை 30நொடிகளில் சொல்லவேண்டுமாம். இதுவே மின்னல் என்ற விளையாட்டு. “வாம்மா மின்னல்!” வடிவேலு நகைச்சுவை ஞாபகம் வரும்

இதனை எப்படி நிரல்படுத்தலாம் என்று தான் நமக்கு தோன்றும்; அதன்படி சிறிய நிரல் ஒன்று எழுதினேன்:

மின்னல் நிரல் துண்டு : இங்கு

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.