பிரத்யேக

கணினி தரவமைப்புகளும் செயல்முறைகளும் – நூல் வெளியீடு

எங்களது மற்ற வெளியீடுகளான தமிழில் நிரல் எழுது (2013), மற்றும் ரூபி நண்பன் (2019) என்ற நூல்களையும் எங்கு காணலாம்.

முதல்பார்வை – கணினி தரவமைப்புகளும் செயல்முறைகளும்

இந்த தமிழாக்கம் நூலினை முதல் பார்வைக்கு சமர்பிக்கிறோம். __/|\__
அட்டை படம்: யோசமிடி தேசிய பூங்க, கிளேசியர் உச்சம், வட அமெரிக்கா (2008).

இந்த நூல் தமிழை நுன்மொழியாக விழையும் – தொழில்நுட்பம் சார்ந்த 21ஆம் நூற்றாண்டினை ஒப்ப மொழியாக – தமிழ் கணிதம், அறிவியல் மரபின் சொல்லாடல் என்பதற்கு இணங்க செயல்படும் சிந்திக்கும் தமிழ் பேசும் நல்லுலகிற்கு சமர்ப்பணம்.

எழில் மொழி 2017-இல் பொது பயன்பாட்டிற்கு வெளியானது; உடனடியாக உணர்ந்தது என்னவென்றால் தமிழில் கலைச்சொற்களை செயற்படுத்தி ஒரு கணினியியல் ரீதியாக ஒரு நூல் இல்லாத இடைவெளியை மட்டுமே நிறப்ப வேண்டுமென்பதை. இதனை இன்று ஓரளவிற்கு, ஓராண்டு முயற்சியாக, முதல்பார்வைக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம்; பதிர்ந்துரைகளுக்கும் கருத்துக்களுக்கும் ezhillang@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலுக்கு தொடர்பு கொள்ளவும். இதன் ஆங்கில் நூல் வெளியீடு இங்கு.

Practical Data Structures and Algorithms (English)

The Google-Docs typeset version of the book “Practical Data Structures and Algorithms,” in English is released here; this book is still under preparation – so once the proofs are completed a PDF will be released. People interested to collaborate can drop me a email at ezhillang@gmail.com

The original version of the book can be found at https://bradfieldcs.com/algos

Year in Review 2021

2021 was a difficult year for everyone surviving into second year of global pandemic; however for Tamil computing community had much progress; here is my take on it.

EventCommentsDate
1Rust language supportTokenizer for REST rust_v0.1Jan 17th ’21
2open-tamil v1.0Release v1.0 : bug-fix pypi Apr 18th ’21
3tamilinayavaani v0.14Release v0.14 : pypiDec 5th ’21
4Book Translation of ‘Practical
Algorithms and Data Structures’
pending – typeset + copy-edit; 220 page bookNov ’21
5Relaunch Min Madurai Tamil appGoogle Play Store : linkSep 8 ’21
6Tutorial for TIC 20th – Keras AIBeginning AI applications: linkDec 4th ’21
Ezhil Language Foundation related activities in 2021

This year has been tough but we keep our head above the water for another challenging year 2022. I’m also happy to share I’ve volunteered to serve in the steering committee at INFITT organization to share some of open-source view points from my experience and some AI/ML strategies for developing our ecosystem.

Some of the major events by INFITT in 2021 are successful organization of Hackathon for college students at KCT in Kovai; 20th TIC organized virtually with good turnout and contributions from industry and academics.

Hope you are vaccinated, stay healthy, and in positive frame of mind to have a successful year and share some of your contributions to Tamil community.

Sincerely

-Muthu