தொடக்க அளவு பைத்தன் (Beginning Python)

தொடக்க அளவு பைத்தன் கற்பதற்கு, Swaroop எழுதிய “Byte of Python” என்ற மின் புத்தகம் மிக அறுமையானது. இதை இங்கிருந்து தரவிரக்கலாம்.

இந்த புத்தகம் பல மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டாலும் இன்னும் தமிழில் வரவில்லை. இதற்கு தன்னார்வலர்கள்  இங்கிருந்து பங்களிக்கலாம்.

Clojure-Thamil and privilege of programming in English

Clojure-Thamil
Elango Cheran, a developer in Silicon Valley, CA, USA, has been quitely developing a powerful macro-based framework of Tamil programming capabilities on top of Clojure. He has also added various tools on this platform, even tools with teeth – i.e. converting encoding from various Tamil encoding standards, and implementing santhi rules etc.

I found his blog post on his efforts in programming in Tamil to be highly persuasive, and make a strong case of programming literacy in the vernacular. I concur with some of the views expressed on ability to reach a literate audience in their vernacular without having to be pigeonholed in English language.

A few observations on the capabilities of unicode identifier aware languages like JavaScript, CLISP, and then languages with rich Unicode support like Java and Python. My own steps in exploring such translation-based support for Tamil have included TamilScript; Ezhil effort is fullblown, in comparison, in effort and time invested there.

Lisp has affordance of also being grammatically similar to Tamil than English in structure – i..e. predicate expression based structures. CLISP, and JavaScript also offer non-ASCII identifiers and can achieve somewhat of same effect like macro’s you have pointed out.

The socio-cultural need to open up world of programming to vernacular speakers has continued to haunt technology penetration/access. The field of native language programs has few leading lights. We need more players, and time to build developer interest here.

-Muthu

Scratch – programming for children from MIT – not available in Tamil

Children like to learn by sharing stories, and characters, and themes. The Scratch project originally from the MIT Media lab, in Cambridge, MA, USA near Boston. As most engineers know, MIT has a great tradition of pioneering contributions to engineering field, and science from early 1900s.

Scratch is an impressive framework, and here is why,

  1. Scratch is designed for use on web, with a story-board and characters in a world
  2. Users, the children, then interact with this world by writing event handler code – this controls the character reactions to events.
  3. In this approach other language teaching tools have followed Scratch : Kids Ruby project.
  4. This is now called gamification in the edu-space.
  5. Scratch can be accessed on the Linux, Mac, Windows and also on the web using a Adobe Flash plugin
  6. Scratch is written in Smalltalk language, and has a history of over 25 years or so, morphing from its original form in the early 90s.

Learn more : at Scratch webpage http://scratch.mit.edu/

Ofcourse, my interests come from why Scratch is not ported to Tamil. Always. You can start helping bring this technology to Tamil students world wide by translating some strings into the Tamil language, now!.
Best Regards
-Muthu

“தமிழ்ழில் நிரல் எழுத – எழில் தமிழ் நிரலாக்க மொழி” புத்தகம் வெளியீடு | (Releasing ‘Write Code in Tamil’ book)

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

தமிழில் கணினி மென்பொருள் நிரல் (Computer Software Program) எழுதக் கற்றுக்கொள்ளவேண்டும் என்கிற ஆர்வத்துடன் இந்த “எழில்” தளத்துக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். உங்களுக்கு எங்கள் வாழ்த்துகள்! எழில் திட்டத்தில் உங்கள் நேரம் மற்றும் ஆர்வத்திற்கு நன்றி.

நீங்கள் எங்கள் “தமிழ்ழில் நிரல் எழுத – எழில் தமிழ் நிரலாக்க மொழி” புத்தகத்தை, இலவச தரவிறக்கம் செய்ய இணைப்பு http://ezhillang.org/koodam/book/register

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் ஆலொசனைகளை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும்.

அன்புடன்,
எழில் மொழி அறக்கட்டளை,
பாஸ்டன், அமெரிக்கா