கடைசி கட்டம் – நிரல் உரைதல்

வெளியீடு செய்யும் முன் ஒரு மென்பொருளில் சில வழிமுறைகளை பின்பற்றுவது பொறியியல் நடைமுறை.

  1. தனி பரிசோதனை (unit tests)
  2. கூட்டு பரிசோதனை (integration tests)
  3. இயங்குதளம் நிறுவல் பரிசோதனை (operation system installation tests)
  4. பயனர் இடைமுகம் பரிசோதனை (user interface testing)

இவை எல்லாவற்றையும் செய்தால் ஒரு நல்ல மென்பொருளை தரமாக உருவாக்கலாம் என்பது கணினியியலில் நடைமுறை புரிதல்.

பரிசோதனைகளில் ஏதேனும் ஒருசில பிழைகள் கண்டறிந்தால் அல்லது சில வழுக்களை கண்டறிந்தால் அவற்றை தீர்வு செய்தபின் தாமதாமாக வெளியீடு செய்வதும் நடைமுறை பழக்கம்.

கடைசி கட்டம் என்பது மென்பொருள் வெளியீட்டில் (code freeze) என்ற கட்டத்தை கடந்த பின்பே ஒரு தைரியத்துடன் மென்பொருளை வெளியிடலாம். இதற்க்கு பல குழுக்கள், பொறியாளர்கள் சேர்ந்து உழைக்கவேண்டும். இப்படி குழுக்கள் கிடைக்காத திட்டங்கள் தொடர்-வெளியீடு (agile/நளினமுறை) என்ற படியாக நிரல்களை வெளியீடுக்கு தயார் செய்துகொள்வது சகஜம்.

மென்பொருளில் பிழை/வழு இல்லாத மென்பொருள் என்பதே இல்லை. இதில் உள்ள பொறியியல் சிக்கல் (complexity) கையாள்வதற்கு ஒரு மனிதர் தேவை – இதனை முழுதுமே செயற்கை நுண்ணறிவால் (A.I.) தானியங்கி படுத்தமுடியுமா என்பது காலத்தால் மட்டுமே சொல்லக்கூடிய கேள்வி.

மேலும் மென்பொருள் வெளியீட்டில் உள்ள கடைசி கட்ட, மென்பொருள் உரைதல் என்ற பொறியியல் நிலையை பற்றி அடுத்த அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம்.

-முத்து