பிரத்யேக

கணினி தரவமைப்புகளும் செயல்முறைகளும் – நூல் வெளியீடு

எங்களது மற்ற வெளியீடுகளான தமிழில் நிரல் எழுது (2013), மற்றும் ரூபி நண்பன் (2019) என்ற நூல்களையும் எங்கு காணலாம்.