நிரலாக்கத்தில் இயற்பெயர்கள் (Native names in Programming)

வணக்கம், வாசகர்களே!

நண்பர் டிவிட்டரில் தான் Julia Language (ஜூலியா) நிரலாக்கத்தில் ஒருங்குறி வசதி இருப்பதால் தான் தமிழ் பெயர்களை பயண்படுத்தி நிரல் எழுத மேர்கள்வதாக கீ்ச்சு அனுப்பினார். எழில், JavaScript, Python, Clojure, Clisp மொழிகளிலும் இதை சொய்யலாம்.

இயற்பெயர்கள் அனைவருக்கும் பிடித்து என்றே தொன்றுகிறது. ஏன்? Apache (அப்பாச்சே) அமெரிக்க பழங்குடி இனத்தின் பெயரில் ஒரு பிரபல திட்டம் பல ஆண்டுகளாக இயங்கிவருது. அதில் Maven (மேவன்) என்ற திட்டம் Yiddish யூதர் மொழி சொல்லை தன்வசப்படுத்தி திட்டத்தின் பெயராக்கியது.

Maven, a Yiddish word meaning accumulator of knowledge,

Apache Maven project uses words from both Native American, and Yiddish language Apache Maven project. Apache, and Maven are names originating from Native American tribe, and Yiddish languages respectively.

ஆங்கிலத்தில் ‘Kanmani’ என்று பெயர் ஒலிபெயர்க்கிரோம்; ஆனால் தமிழ் பெயர் வழி யொசித்தால், அது அவ்விடத்தில் பொருத்தமாக இருந்தால் சும்மாத்தான் வைத்துப் பாருங்களேன்!

அன்புடன்,

-முத்து

வாங்க பழகலாம் – பங்களிக்கலாம்

Contributing to open-tamil : பங்களிக்கலாம்

You may have heard of open-tamil, the free Tamil text processing tools library for Python 2 and 3. If you want to join the project please fo

success_Arun_Vekataswamy_8184568429

llow the  directions.

 1. Create a github account from http://www.github.com, and send me your handle via email (ezhillang -AT- gmail.com)
 2. Learn about git – version control system (use Google if you don’t follow anything)
 3. Clone the repository from instructions at https://github.com/arcturusannamalai/open-tamil
 4. You should be all setup now; cd to the repository and try to install open-tamil locally in your Python setup
 5. Run the command, ‘python setup.py build’ first
 6. Upon success run the command, ‘python setup.py install’
 7. You may have to use sudo permissions in Linux if you are not using virtualenv

To use open-tamil, and understand the functions you may read the docs from blog post, and example code,

 1. Blog post on open-tamil (most important functions) : https://ezhillang.wordpress.com/2014/01/26/open-tamil-text-processing-%E0%AE%89%E0%AE%B0%E0%AF%88-%E0%AE%AA%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%81/
 2. Example code using open-tamil package – try example code in directory called examples under the root of repo : https://github.com/arcturusannamalai/open-tamil/tree/master/examples

Hopefully you can get started on open-tamil with these resources. If not always leave a comment, drop an email @gmail.com for ezhillang, or tweet to me @ezhillang.

Anbudan,

-Muthu

கூடம் – எழில் கற்க இணையம் வழி பள்ளிக்கூடம்

கூடம் – எழில் கற்க இணையம் வழி பள்ளிக்கூடம்

இன்று நள்ளிரவு எழுதிய பைத்தான் நிரலிநால் (இந்த கிட்ஹப் கமிட்டை காணவும்) எழில் மொழியை இணையம் வழி கற்க பள்ளிக்கூடம் ஆக அமைய வாய்பு உண்டு.  இதனுடைய அமைப்பு பல விஷயங்கள் கொண்டது. கீழே காண்க.

Feature list
Code in this directory provides the following
* Writing Code, Editing, and Evaluating *
1. Syntax highlighting editor for Ezhil using ACE JavaScript editor
2. Code browser lets user to look at sample Ezhil programs from the ezhil-lang source/testsuite, in the single page app editor
3. Users can run the code on this page, and see the output in the same page.
4. Correctly executed code with should output in light yellow; clicking on the output will hide it, as you work on second problem.
5. Errors in code or server execution cause your program output  to be highlighted in red.
6. Source code is persisted between sessions in terms of cookies

Adios

இதை http://www.ezhillang.org இல் வேகுவில் நிறுவு முனைகிரேன். அதுவரை ஹஸ்தா-ல-விஸ்தா!

Tamilscript in development – writing code in a web browser

Recently I have been trying to put together a system for writing code on client side browser by translating the code directly into Javascript. Today, I would like to show a demo of simple translator for Tamilscript

tamilscript
Demo of Tamilscript for use within a web browser. Tamilscript can leverage jQuery, and power of modern web browsers.

Comments and suggestions welcome. I will release the code if we reach any sizable level.
Regards,
-Muthu

Ezhil Language – Website – updates – இணைய தளம் – updates

Recently I have opportunity to update Ezhil website for more usability. Since November, 2013, I have following features,

 1. Usability – Cookies
  1. Ezhil Website uses cookies to store your programs when you execute them.
  2. Cookies enable you to not lose your programs you have typed in the Ezhil website
  3. You can learn more about the Cookies technology
 2. Examples
  1. It is now possible to browse over 100 examples via Ezhil website
  2. This can help you to learn the Ezhil language
 3. Editor
  1. Default program loading in the Ezhil editor is hidden, and you won’t see the flashing of content
  2. Loading examples, or loading your old program from the Cookie will no longer select or highlight the text

These are development updates, thanks for continued interest Ezhil!