வலைதமிழ் – எழில் நேர்காணல் (45 min)

ச. பார்த்தசாரதி

தமிழ் செம்மொழி மட்டுமல்ல, இன்றைய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ஈடுகொடுக்கும் வல்லமையுடன் ஒரு நிரலாக்க மொழியாக உருவாவதும் அவசியம் என்று கருதி எழில் நிரலாக்க மொழியை உருவாக்கியுள்ள முனைவர் திரு.முத்தையா அண்ணாமலை அவர்களுடன் ஒரு

எழில் நிரலாக்க மொழியின் உருவா

க்கத்திற்கு 2014ம் ஆண்டிற்கான கனடாவில் இயங்கும் இலக்கியத்தொட்டம் வழங்கும் “தமிழ்க் கணிமை விருது” க்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.. அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து தமிழ் மொழி, அதன் எழுத்து, நிரலாக்க மொழியின் தேவை போன்ற பல கோணங்களில் கேள்விகளை கேட்டு பதிவு செய்துள்ளோம்.. தங்கள் கருத்துக்களை தெரிவுக்கவும் ..