பொறியியல் கடைசி ஆண்டு திட்டப்பணி – open-tamil, எழில்

பொறியியல் கடைசி ஆண்டு திட்டப்பணிக்கு யோசனை தேவையா? open-tamil, எழில் திட்டதில் பங்களித்தும் பயிற்சி பெர – அனுகவும் ezhillang@gmail.com

அன்புடன்,

-முத்து